Не лежете на дивана за Нова година, ще получите стрес

Коледните и новогодишните празници са не само радостно общуване с роднини и приятели, весели маси и подаръци, но и… стрес. При това според психолозите жените са най-силно подложени на „празничния“ стрес.

До този извод са стигнали специалистите от Американската психоло-гична асоциация, провели анкета сред 450 жени и 450 мъже.

Оказва се, че 44% от жените и 31% от мъжете страдат от стрес, пред-извикан от празниците.

Съгласно публикувани-те резултати от изследването стресовото състояние в предпразнич-ните дни и на самите празници въз-никва у хората главно поради недос-тиг на време, липса на пари, а също и поради необходимостта за кратко време да купят много подаръци.

Намерено е и обяснението защо точно жените се уморяват повече и изпитват дискомфорт в това уж безгрижно време.

Представителките на нежната половина от човечеството подхождат по-отговорно към това да купят подаръци за всички, да измислят развлечения за семейството и прия-телите си.
Тъй като това трябва да бъде направено бързо, те стават жертви на стрес.

  Какво трябва да направите преди Нова година?

Всеки човек търси изход от „празничния“ стрес самостоятелно.

Най-разпространените и вредни за здравето начини обаче са преяжда-нето, препиването, както и излежава-нето на дивана у дома. Този вид изход от стреса практикуват 50% от ан-кетираните.Някои се стараят да се преборят с психологическото напре-жение, четейки книга и гледайки всички телевизии поред.

Около 22% от анкетираните търсят утешение при приятелите си, 6% (това се отнася само за жените) отиват в салоните за красота, 5% се стараят да се разхождат повече, а 3%… отиват на работа.

Що се отнася до прея-ждането и препиването по ко-ледните и новогодишните праз-ници, чувството за вина пред самия себе си се задълбочава от диетолозите, които обявяват в медиите колко калории приемаме при изяждането на това или онова ястие и колко време спорт ще ни трябва, за да стопим излишните килограми.

128