Не лежете на дивана за Нова година, ще получите стрес

Коледните и новогодишните празници са не само радостно общуване с роднини и приятели, весели маси и подаръци, но и… стрес. При това според психолозите жените са най-силно подложени на „празничния“ стрес.

До този извод са стигнали специалистите от Американската психоло-гична асоциация, провели анкета сред 450 жени и 450 мъже.

Оказва се, че 44% от жените и 31% от мъжете страдат от стрес, пред-извикан от празниците.

Съгласно публикувани-те резултати от изследването стресовото състояние в предпразнич-ните дни и на самите празници въз-никва у хората главно поради недос-тиг на време, липса на пари, а също и поради необходимостта за кратко време да купят много подаръци.

Намерено е и обяснението защо точно жените се уморяват повече и изпитват дискомфорт в това уж безгрижно време.

Представителките на нежната половина от човечеството подхождат по-отговорно към това да купят подаръци за всички, да измислят развлечения за семейството и прия-телите си.
Тъй като това трябва да бъде направено бързо, те стават жертви на стрес.

  Три новогодишни обещания, които ще ви направят по-щастливи

Всеки човек търси изход от „празничния“ стрес самостоятелно.

Най-разпространените и вредни за здравето начини обаче са преяжда-нето, препиването, както и излежава-нето на дивана у дома. Този вид изход от стреса практикуват 50% от ан-кетираните.Някои се стараят да се преборят с психологическото напре-жение, четейки книга и гледайки всички телевизии поред.

Около 22% от анкетираните търсят утешение при приятелите си, 6% (това се отнася само за жените) отиват в салоните за красота, 5% се стараят да се разхождат повече, а 3%… отиват на работа.

Що се отнася до прея-ждането и препиването по ко-ледните и новогодишните праз-ници, чувството за вина пред самия себе си се задълбочава от диетолозите, които обявяват в медиите колко калории приемаме при изяждането на това или онова ястие и колко време спорт ще ни трябва, за да стопим излишните килограми.