Защо виждаме цветни петна когато си търкаме очите

Цветни петна пред очите

Така реагира нервната система

Илюзиите, наблюдавани от хора под механични и други влияния върху органите на зрителната система, се наричат ​​фосфени. Ако плътно стиснете клепачите и натиснете затворените очи с пръсти, тогава пред погледа ви ще се появят разнообразни цветни шарки и петна, които, разбира се, няма да са продукти на лъчи светлина. Визуалните образи се раждат в резултат на реакцията на нервната система на механичен стрес.

Стискайки клепачите, вие предавате механичен ефект върху клетките на ретината, които са проектирани да регистрират фотони светлина. Бидейки много чувствителни, тези клетки реагират не само на светлина, но и на механични, електромагнитни, химични и други влияния.

Фосфените обаче могат да имат не само механичен характер, но и електромагнитни. Електромагнитните фосфени могат да се видят, като се прикрепят специални електроди към слепоочията, използвани в експериментите за стимулация на мозъка. Учените казват, че на базата на електромагнитна стимулация на клетките на ретината могат да се създадат устройства, които ще позволят на слепите хора да виждат – днес подобни експериментални проекти вече съществуват в света.

112

Mr. Jackson
@mrjackson